اطلاعات سفارش

  • + هنگام وارد کردن آدرس پستی، درج کد پستی الزامی است.
    + پس از تحویل کتاب به پست هیچ‌گونه مسئولیتی اعم از تأخیر و یا نرسیدن مرسوله، به‌دلیل عدم درج کامل آدرس پستی، متوجه این وبسایت نمی‌باشد.
  • + هزینۀ نهایی خرید کتاب پس از بررسی فرم سفارش، با محاسبۀ مجموع قیمت کتاب (39000 تومان) و هزینۀ پست پیشتاز (بر اساس تعرفۀ شرکت پست نسبت به وزن کتاب و مسافت) به اطلاع شما خواهد رسید.
    + مراحل آماده‌سازی سفارش شما توسط این وبسایت، از روز شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۹ تا ۱۷ می‌باشد. لذا سفارش‌هایی که در ساعت‌های غیر‌اداری و روزهای تعطیل دریافت می‌شود، در نخستین ساعات روز کاری بعد پیگیری خواهد شد.
 

اعتبارسنجی