کشف مکانیسمی در مغز که از بروز افکار ناخواسته جلوگیری می‌کند

دانشمندان علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کمبریج، به‌تازگی و طی انجام پژوهشی موفق به کشف مکانیسمی شده‌اند که از بروز افکار ناخواسته در مغز جلوگیری می‌کند. ما اغلب با علائمی که به افکار ناخواسته اشاره دارند مواجه می‌شویم: افکاری دربارة … Continued

چگونه همکاری تصویر‌برداری مغزی و رایانه کمک می‌کند تا ذهن انسان را بخوانیم؟

به‌تازگی و در یک گردهمایی، گروهی از متخصصان علوم اعصاب و علوم رایانه از پژوهشکدة علوم اعصاب دانشگاه پرینستون و همچنین، دانشکدة علوم رایانه و مهندسی برق در این دانشگاه، همراه با پژوهشگران همکار خود در آزمایشگاه‌های اینتِل، به‌منظورِ بهبود‌بخشیِ … Continued

جادو، ذهن و هشیاری: چگونه می‌توانیم شی‌ای را ببینیم که هرگز وجود ندارد؟

شعبده‌بازان از مهارت خود برای گیج و سردرگُم‌کردن شما استفاده می‌کنند تا نتوانید تشخیص دهید که یک شیء در کجا قرار دارد؛ امّا آیا می‌توانند شما را وادار به باور این موضوع نمایند که شی‌ای را دیده‌اید که ناپدید شده … Continued

آیا همدل شدن با دیگران به معنای تواناییِ درک افکار و نیت‌های آن‌هاست؟

روان‌شناسان دانشگاه‌های ورزبورگ و لایپزیگ به تازگی پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که در آن، این مسأله مورد بررسی قرار گرفته است که آیا همدلی و درک حالت‌های ذهنیِ دیگران –مانند توانایی درک اینکه دیگران چه می‌دانند، قصد انجام چه … Continued

ذهن یا قلب: کدام‌ یک در قضاوت خِردمندانه نقش دارد؟

بر اساسِ اتفاق نظری نوظهور که در میان فلاسفه و دانشمندان علوم شناختی به چشم می‌خورد، “قضاوتِ خِردمندانه” با در نظر گرفتن موضوعاتی مختلف تعریف می‌شود که عبارتند از: تواناییِ شناختِ محدودیت‌های دانشِ یک فرد، آگاه شدن از زمینه‌های متفاوتِ … Continued

1 2 3 4 8