چه رابطه‌ای میان ارتباطات مغزی و عملکرد شناختی با مواد مغذّی وجود دارد؟

روان‌شناسان دانشگاه ایلینوی در پژوهشی جدید نشان داده‌اند که میان سطوح 32 مادة مغذّیِ کلیدی در خون با سلامتِ ارتباطات مغزی و شناخت، رابطه وجود دارد و وجود سطوح بالاتر از مواد مغذّی کلیدی در خون بزرگسالان مسن با ارتباطات … Continued

مراقبة ذهن‌آگاهی و ایجاد تغییرات کارکردی در مغز

پژوهش‌ها نشان داده است که آموزش‌های ذهنی‌ای مانند مراقبة ذهن‌آگاهی -پذیرش آگاهیِ لحظة حال- شبکه‌هایی را در مغز تغییر می‌دهد و سلامت جسمانی و هیجانی را بهبود می‌بخشد. اما پژوهشگران هنوز هم در‌حالِ کشف آن هستند که بدانند چگونه چنین … Continued

شناسایی ناحیه‌ای در مغز که سبب شکل‌گیری تجربة معنوی می‌شود

در طول تاریخ و در فرهنگ‌های متفاوت، انواع متفاوتی از تجربه‌های معنوی توسط افراد مختلف گزارش شده است که در آن‌ها احساس اتصال و اتحاد با چیزی بزرگ‌تر از خودِ شخص وجود داشته است. چنین تجربه‌هایی می‌توانند ماهیت مذهبی داشته … Continued

کشف مکانیسمی در مغز که از بروز افکار ناخواسته جلوگیری می‌کند

دانشمندان علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کمبریج، به‌تازگی و طی انجام پژوهشی موفق به کشف مکانیسمی شده‌اند که از بروز افکار ناخواسته در مغز جلوگیری می‌کند. ما اغلب با علائمی که به افکار ناخواسته اشاره دارند مواجه می‌شویم: افکاری دربارة … Continued

چگونه همکاری تصویر‌برداری مغزی و رایانه کمک می‌کند تا ذهن انسان را بخوانیم؟

به‌تازگی و در یک گردهمایی، گروهی از متخصصان علوم اعصاب و علوم رایانه از پژوهشکدة علوم اعصاب دانشگاه پرینستون و همچنین، دانشکدة علوم رایانه و مهندسی برق در این دانشگاه، همراه با پژوهشگران همکار خود در آزمایشگاه‌های اینتِل، به‌منظورِ بهبود‌بخشیِ … Continued

1 2 3 4 8