کلمات و یا صداها: کدام‌یک هیجانات انسان را بهتر بیان می‌کنند؟

پژوهشگران دانشگاه مک‌گیل در مونترال کانادا به تازگی پژوهشی را به انجام رسانده‌اند که نشان می‌دهد ما به هیجاناتی مانند شادی، غم و یا خشم، هنگامی که به صورت آوایی (صداهای غیرکلامی مانند غرش وابسته به خشم، خندة وابسته به … Continued

آیا ما دارای ارادة آزاد هستیم؟

مباحثه دربارة ارادة آگاهانه و جبرگرایی در حوزة تصمیم‌گیری انسان، موضوعی است که دستِ‌کم از سال‌های دهة 1980 میلادی، پس از آن‌که پژوهشگر آمریکایی، بنجامین لیبِت، طبیعت فرایندهای مغزی در زمینة تصمیم‌گیری آگاهانه را مورد پژوهش قرار داد، نظر پژوهشگران، … Continued

تجسم فکری مثبت: کمک به بهبود آسیب‌های مغزی

پروفسور فیلیپ پُست، دانشیار دانشگاه ایالتی نیومکزیکو به تازگی نتایج پژوهشی را در مورد پیوند میان تصویر‌سازی ذهنی (تجسم فکری مثبت) و چگونگی تأثیر آن بر روی یادگیری حرکتی و عملکرد ورزشی ارایه داده که امیدوار است بتوان از این … Continued

تماس چشمیِ دوطرفه: مؤلفة حیاتی در برقراری روابط اجتماعی

در بسیاری از فرهنگ‌ها، از کودکی به ما آموزانده می‌‏شود که هنگام سخن گفتن با دیگری تماس چشمی خود را حفظ کنیم. عدم موفقیت در انجام این کار ممکن است غیرمحترمانه در نظر گرفته شود و حتّا می‏‌تواند خطرِ از … Continued

شادی و یا غم: کدام‏‌ یک بیشتر بر میزان مرگ و میر تأثیر می‌گذارد؟

پژوهشگران بریتانیایی در یک پژوهش طولی 10 ساله که بر روی یک میلیون زن انجام پذیرفته و نتایج آن به تازگی در مجلة معتبر پزشکی لَنسِت چاپ شده است، نشان داده‏‌اند که شادی، به خودیِ خود اثری مستقیم بر روی … Continued

1 2 3 4 5 6 8